HBO- Diabetes fotsår *

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Klarer 6 ukers opphold på hotell? Trenger ledsager? Røyk? Rus?

Anamnese: Komorbiditet. DM med komplikasjoner? Fotsår? Fotterapi?

Aktuell: Sårets historikk. Forsøkt behandling. Infeksjonskontroll?

Funn: Palpable fotpulser? Hyperkeratose el. nekroser? Blottlagt ben? Sekresjon / lukt?

Suppl. us: HbA1c, RTG-thoraks. Ev. Spirometri, ECCO, infeksjon - / karkirurgisk vurdering.

Vurdering: Pasient uten kontraindikasjoner henvises til HBO

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Klarer 6 ukers opphold på hotell? Trenger ledsager? Røyk? Rus?

Anamnese: Komorbiditet. DM med komplikasjoner? Fotsår? Fotterapi?

Aktuell: Sårets historikk. Forsøkt behandling. Infeksjonskontroll?

Funn: Palpable fotpulser? Hyperkeratose el. nekroser? Blottlagt ben? Sekresjon / lukt?

Suppl. us: HbA1c, RTG-thoraks. Ev. Spirometri, ECCO, infeksjon - / karkirurgisk vurdering.

Vurdering: Pasient uten kontraindikasjoner henvises til HBO

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Kontraindikasjonar for HBO
 • KOLS klasse: Gould 2b eller verre
 • Hjertesvikt: NYHA-klasse III-IV
 • Emfysematøse bullae på RTG-thoraks
 • Underventilerte lungeavsnitt (statiske atelektaser blir akseptert)
 • Pneumothorakskappe
 • Aktiv cancersykdom
 • Bleomycinterapi i sykehistorien
 • Pågående bruk av Antabus
 • Kunstige ørebensknokler (må vurderes av operatøren om de vil tåle trykksetting)
 • Graviditet
Merknad
 • Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv HBO-behandling er lagt til Haukeland universitetssykehus, dit alle pasienter skal henvises ved indikasjon for planlagt HBO.
 • Pasienter med kronisk diabetisk fotsår med rimelig god makrosirkulasjon kan henvises til poliklinisk mikrosirkulasjonsundersøkelse for utredning av indikasjon for HBO-behandling.
 

 

Kilde: Yrkesmedisinsk avd, Haukeland


Rutinemessig oppfølging av grunnlidelsen.
Ikke behov for ekstra oppfølging etter HBO-behandling..