Omfattende atferdsvansker

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Psykososiale forhold.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuell: Grad av atferdsvansker og antatt etiologi.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Description: 23-04-2016

Fam/ Sos: Psykososiale forhold.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuell: Grad av atferdsvansker og antatt etiologi.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • psykososiale forhold
 • akutte/nyoppståtte atferdsvansker
 • selvskading
 • alvorlig utagerende atferd
 • mistanke om syndrom
 • mistanke om underliggende sykdom/plager
 • komorbiditet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 15.10.2019

Omfattende atferdsvansker i målgruppen (veiledende frist 6 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og diagnostikk: Bred tverrfaglig utredning av funksjonsnivå, inkludert grundig medisinsk vurdering og psykiatrisk/psykologisk vurdering. Kartlegging av funksjon og miljøfaktorer. Behandling/tiltak: Avhengig av omfanget av barnets/ungdommens vansker.
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososiale forhold
 • akutte/nyoppståtte atferdsvansker
 • selvskading
 • alvorlig utagerende atferd
 • mistanke om syndrom
 • mistanke om underliggende sykdom/plager
 • komorbiditet

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.