Osteomyelitt - kronisk

(L70)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Debut og uvikling? Symptomer? Opprinnelig behandling? Konsekvens?

Funn: AT? Feber? Lokale funn?

Suppl. us: Hb, SR, CRP, hvite Bakteriologi? RTG-funn? Resultat av annen B-diag - CT og MR særlig aktuelt

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Debut og uvikling? Symptomer? Opprinnelig behandling? Konsekvens?

Funn: AT? Feber? Lokale funn?

Suppl. us: Hb, SR, CRP, hvite Bakteriologi? RTG-funn? Resultat av annen B-diag - CT og MR særlig aktuelt

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
  • affeksjon av vektbærende knokler og ledd (columna, bekken, hofter, knær)
Øyeblikkelig hjelp ved:
  • sepsis
  • akutt truet ortopedisk protese
  • sterke smerter

Søk i NEL for "Osteomyelitt - kronisk"

Andre profesjonelle Vis 15 treff »

Sykepleie

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.10.2020

Osteomyelitt - kronisk med og uten ortopedisk protese, lite påvirket allmenntilstand (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Påvisning av infeksjon og agens. Antibiotikabehandling.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • affeksjon av vektbærende knokler og ledd (columna, bekken, hofter, knær)

Øyeblikkelig hjelp ved:

  • sepsis
  • akutt truet ortopedisk protese
  • sterke smerter

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen