Moss

Helsehuset i Moss Foreløpig har PKO ikke mottatt opplysninger om spesielle rutiner ved Per Gynts Helsehus.  Generelle rutiner for Diagnostisk sløyfe gjelder for innleggelse i alle helsehus i Østfold. [dt_sc_clear /] Frem til vi mottar spesifikke rutiner fra Helsehuset i Moss, viser vi  til rutiner som gjelder ved diretke innleggelse i Helsehuset i sarpsborg og håper at det kan være til nytte for deg.    

No HDir procedures found for this category.

Lokale Henvisninger

Ingen lokale henvisninger i dette fagområde.